Institute of Social Sciences

Institute of Social Sciences

Yönetim Kurulu

Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü'nün başkanlığında, Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri

 

BAŞKAN                             Doç.Dr. Ayten ÇETİN
MÜDÜR YARDIMCILARI  
ÜYELER Prof.Dr.Canan ÇETİN,  Prof.Dr.Kemalettin KÖROĞLU, Prof.Dr.Kemal YILDIZ
Raportör İdiris BIÇAKÇI (Enstitü Sekreteri)