Institute of Social Sciences

Institute of Social Sciences

Yönetim Kurulu

Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü'nün başkanlığında, Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri

 

BAŞKAN                             Prof.Dr.İsmail TAŞPINAR
MÜDÜR YARDIMCILARI Doç.Dr.Hasan KORKUT
ÜYELER Prof.Dr.Kemalettin KÖROĞLU, Prof.Dr. Nurhan TOSUN
Raportör İdiris BIÇAKÇI (Enstitü Sekreteri)