Institute of Social Sciences

Institute of Social Sciences

Üyeler

Prof.Dr. İsmail TAŞPINAR                             
    Başkan        M.Ü.Sosyal Bil.Enst.Müdürü
Prof.Dr.Bihterin DİNÇKOL Üye M.Ü.Hukuk Fakültsi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.F.Gülruh GÜRBÜZ Üye M.Ü.İşletme Fak. Öğretim Üyesi
Prof.Dr.İnci Deniz ILGIN Üye M.Ü.Güzel San. Fak. Öğretim Üyesi
Prof.Dr. A.Mete ÇİLİNGİRTÜRK Üye M.Ü.İktisat Fak. Öğretim Üyesi              
 Prof.Dr.Mehmet ÖZŞENEL           Üye M.Ü.İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi                              
Prof.Dr.Nurhan TOSUN Üye M.Ü.İletişim Fak. Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Kemalettin KÖROĞLU
Üye M.Ü.Fen-Edb.Fak. Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ Üye M.Ü.Bank. ve Sig. Yük. Ok. Öğr. Üyesi