Institute of Social Sciences

Institute of Social Sciences

Öğrenci Formları

Genel Formlar

 

Genel Dilekçe Formu indir
Tez Danışmanı Değişikliği Formu indir 
Proje Danışmanı Değişikliği Formu indir
Dok. ve YL. Tez Tesliminde Tamamlanması Gereken Belgeler indir
Tez Çalışması Orijinallik Raporu Beyan Formu  indir
Yabancı Uyruklu Mezun Bilgi Formu indir
Kayıt Dondurma Formu indir

Yüksek Lisans Formları

Tez Konusu Formu                                                       indir
Tez Savunma İstek Formu indir
Tez Savunma Sınav Tarih Bildirim Formu indir
II. Kez Tez Savunma İstek Formu indir

Doktora Formları

 

Yeterlik Sınavı Başvuru Formu                                       indir
Tez İzleme Komitesi Öneri Formu indir 
Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Formu indir
Tez Konusu Önerisi Formu  indir
Tez Önerisi Sınav Tarihi Bildirim Formu  indir
Tez Önerisi Savunma Tutanağı                                                       indir
Tez İzleme Savunma Tutanağı  indir
Tez Savunma İstek Formu  indir
II. Kez Tez Savunma İstek Formu  indir
Doktora (Makale)  indir

Sınav Formları

Vize ve Final Sınav Kağıdı Çizgili                                        indir
Vize ve Final Sınav Kağıdı Çizgisiz indir
Lisansüstü Giriş Sınav Tutanağı Ve Yoklama Çizelgesi indir
Lisansüstü Giriş Sınav Kağıdı indir