Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Üyeler

Prof.Dr. F.Gülruh GÜRBÜZ
           Başkan        M.Ü.Sosyal Bil.Enst.Müdürü
Prof.Dr. C.Sefa SÜTCÜ Üye M.Ü.Sosyal Bil.Enst.Müd.Yrd.
Prof.Dr. Serap HELVACI Üye M.Ü.Hukuk Fakültsi Dekanı
Prof.Dr. Kemal YILDIZ Üye M.Ü.İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi
Prof.Dr. A.Mete ÇİLİNGİRTÜRK Üye M.Ü.İktisat Fak. Öğretim Üyesi              
Prof. Nilüfer ERGİN DOĞRUER             Üye M.Ü.Güzel Sanatlar Enst.Müd.
Prof.Dr. Binali DOĞAN Üye M.Ü.İşletme Fak. Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Kemalettin KÖROĞLU
Üye M.Ü.Fen-Edb.Fak. Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Erişah   ARICAN Üye M.Ü.Bankacılık ve Sig.Enst.Müd.

          

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 29.09.2015 10:51:59 tarihinde güncellenmiştir.