Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kesin Kayıt İşlemleri

 Adaylar öncelikle öğrenci numaraları ile Yapıkredi Bankası şubelerinden veya online olarak öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Sonra evraklarla birlikte kayda gelmeleri gerekmektedir.

Online Ödeme İçin Tıklayınız

Öğrenci  Numaraları İçin  Tıklayınız

Tezsiz YL Öğrenim Ücretleri İçin Tıklayınız

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler;

 1. Mezuniyet Belgesi (zorunlu); Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına kayıt olacak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekir. (Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.)
 2. Transkript Belgesi (onaylı)  (zorunlu); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.
 3. Askerlik Durum Belgesi  (zorunlu), bu belge e-devlet sistemiyle verilmektedir. (Son bir ay içinde alınmış olan belge yoklaması yapılmış olması gerekmektedir)
 4. ALES Belgesi Ve eşdeğeri (Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.) (zorunlu) (Açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)
 5. Yabancı Dil Belgesi veya  eşdeğeri  ) (Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen programlar için.) (zorunlu)   (Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.) YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir.)
 6. Fotoğraf (2 Adet Vesikalık) (zorunlu);
 7. Denklik Belgesi (TC Vatandaşı) (zorunlu); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi.
 8. TC Kimlik fotokopisi;
 9. (Yabancı Uyruklu adaylar) mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde veya onaylı Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (zorunlu)
 10. (Yabancı Uyruklu adaylar) Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.) (zorunlu
 11. (Yabancı Uyruklu adaylar) MER belgesi. (zorunlu) en az B2 Seviyesinde  (Lisans eğitimini Türkiye de almış adaylardan ve yabancı dilde eğitim yapan programlardan istenmez.
 12. (Yabancı Uyruklu adaylar) Okul Tanıma Belgesi Okul tanıma belgesi, aday tarafından ‘Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız.

 Kesin kayıtta yukarıda istenilen tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.     


 • İlgili belgenin aslı gösterilerek  aday tarafından getirilen fotokopisine Enstitümüzce “aslı gibidir” yapılır.
 • Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, Mezun olduğu Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırabilir.
 • Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

 Yüksek  Lisans ve  Doktora  başvuru koşulları ile ilgili  sınav puan şartları ;

 Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;

ALES

GRE

 GMAT

YÖKDİL/YDS/ÜDS/KPDS

60

151

                       466

60

 •  Yabancı  dilde  eğitim  veren  programlar  için; YÖKDİL, YDS, E-YDS,  ÜDS, KPDS veya ÖSYM Eş değerlik açıklamasındaki dillerden, yabancı dil belgesi olmayan adaylar için MÜ Yabancı Dil Yeterlik Sınavından  en az 60,

 Doktora (Yüksek Lisans Sonrası Programlarına öğrenci alımlarında;

      ALES

 GRE

 GMAT

YÖKDİL/YDS/ÜDS/KPDS

      65

152 

                       486

60

 • YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS Puanı en az 60, veya ÖSYM ce eş değerliliği kabul edilen diğer sınavlar. Geçerlilik süreleri ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğerlik  tablosuna göre tespit edilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;

 • Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarında Yabancı Dil Puan şartı aranmamaktadır.

Yatay Geçiş Başvurusunda bulunanlar 

 • Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)
 • Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.)
 • Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 • Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat. (Enstitü Onaylı)
 • TC Kimlik fotokopisi.

  -Sorularınız için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. (0216 627 62 72)

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 02.08.2017 21:10:43 tarihinde güncellenmiştir.