Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Azami Sürelerini Tamamlamış Tezsiz YL Öğrencileri İçin Sınav Hakkı Verilmesi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Tezsiz Yüksek Lisans Programlamları için azami 3 (üç) yarıyıllık süreleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda tamamlanan, devam şartını sağlamış fakat ders/derslerden ve projeden başarısız olan öğrenciler için 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takviminde belirtilen ara sınav tarihlerinde yapılmak şartıyla her bir dersten ve projeden birer sınav açılmasına Üniversitemiz Rektörlüğünce karar verilmiştir.

Bu kapsamda

1- 2017-2018 Eğitim-Öğretim  yılı güz dönemi itibari ile üç yarıyıllık sürelerini tamamlamış öğrencilerimizin  Sınavları (26.03.2018 - 04.04.2018)  tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Derse devam şartını sağlamış ancak dersten veya derslerden başarısız olmuş Tezsiz YL öğrencilerimizin yukarıda belirtilen tarihler arasında dersi vermiş olan öğretim üyesinin belirteceği gün, yer ve saatte sınava girmeleri gerekmektedir.

3- Bütün derslerinden başarılı olmuş, sadece Dönem Projesi kalmış olan öğrencilerimizde belirtilen tarihlerde dönem projelerini Danışmanlarına sunabilirler.

4- Bütün derslerini vermiş ancak Not Ortalaması (GANO)  2.50 nin altında olan öğrencilerde belirtilen tarihlerde sınava girebilirler.

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 01.03.2018 14:37:50 tarihinde güncellenmiştir.