Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖYP Kesin Kayıt için İstenen Belgeler

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 09.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar  Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.

 

ÖYP KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Yüksek Lisans adayları için Lisans Mezuniyet Belgesi veya Diplomasının Aslı.(Yurtdışından mezun olanlar için Diploma Denklik Belgesi ve Türkçe Tercümesi noter tasdikli sureti)

2- Doktora adayları için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri veya diplomalarının Aslı.(Yurtdışından mezun olanlar için diploma denklik belgesi ve Türkçe Tercümesi noter tasdikli sureti)

3-Transkript Belgesi (Aslı)

4-ALES/GRE/GMAT Belgesi (Aslı) Bu sınavın sonuçları,  açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir)

5-Yabancı dilde yeterliği gösteren sınav sonuç belgesi(Aslı) 

    (ÜDS, KPDS, YDS, E-YDS ve YÖKDİL sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 Yıl, TOEFL 2 Yıl geçerlidir)

    *Arap Dili ve Belagatı Doktora programında Arapça Dil Belgesi geçersizdir.

6-Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge (Son Bir ay içinde alınmış belge)

7-TC. Vatandaşlık numarası yazılı Nüfus Cüzdan fotokopisi.

8-(2) adet vesikalık fotoğraf (Fotokopiler kabul edilmez)

9-ÖYP Araştırma Görevlisi olarak atandıklarına dair belge.

 

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 08.02.2018 10:52:53 tarihinde güncellenmiştir.