Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sık Sorulan Sorular

Enstitünüze nasıl ve ne zaman başvuruda bulunabilirim? *

Akademik takvimde yer alan tarihler arasında Enstitümüze başvurabilirsiniz. Başvurular başlamadan önce kontenjan ve başvuru koşulları Enstitü web sayfasından duyurulmaktadır. Belirtilen tarih aralığında, öncelikle İnternet üzerinden ön kayıt başvurusu yapılır.

Kayıt için gerekli şartlar nelerdir? *

Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenci olabilmek için gerekli şartlara web sayfamızda yer alan "Lisansüstü İşlemler" menüsünden ulaşabilirsiniz.

Posta yolu ile Ön kayıt veya Kesin kayıt yapabilir miyim? *

Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kayıt tarihlerinde il dışındayım, Kesin kaydımı bir başkasına yaptırabilir miyim? *

Kesin kayıt ancak noter tasdikli vekaletname ile öğrencinin görevlendirdiği biri aracılığı ile işlem yapılabilir.

Kayıt silme var mı? *

20 Nisan 2016 da çıkan lisansüstü yönetmeliğe göre kayıt silme vardır. Ayrıca kendi isteğinizle Enstitümüze vereceğiniz bir dilekçe ile kaydınızı silebilirsiniz.

Harç ne zaman ve nereye yatırılır? *

Harç yatırma dönemleri her yıl Akademik Takvimde belirtilmektedir. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Yapıkredi bankası şubelerine öğrenci numaranızla birlikte harcınızı yatırabilirsiniz. Akademik Takvime BURADAN ulaşabilirsiniz. 

Harç ödemek zorunda mıyım? *

 Bakanlar Kurulu kararı ile Tezli Yüksek Lisans Programlarında ilk 2 yıl, Doktora Programlarında ise ilk 4 yıl harç ödemezsiniz. Harç bedelleri her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir ve üniversitemizin sitesinde duyurulur.

Tezsiz Yüksek Lisans ücretlerinde indirim yapılıyor mu? *

Hayır, ücretler Üniversite Yönetimi tarafından belirlenir ve indirim yapılmaz. Belirtilen şartlarda taksitlendirme söz konusudur.

Marmara Üniversitesi mezunuyum, indirim yapılıyor mu? *

Hayır, ücretler Üniversite Yönetimi tarafından belirlenir ve indirim yapılmaz. Belirtilen şartlarda taksitlendirme söz konusudur.  

Ders kaydı nasıl yapılır? *

Ders kayıt işlemleri akademik  takvimde belirtilen süreler içerisinde BYS üzerinden öğrenci tarafından yapılır. Ders kayıtları öğrencilerin danışmanları tarafından onaylanması gerektiğinden danışmanınıza BYS üzerinden mesaj atmanız gerekmektedir. Ders kaydının onaylandığını transkriptinizi kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Akademik Danışmanlar (Bilim dalı başkanları) için LİSTEYE bakınız.  

BYS üzerinden ders kaydını yapamıyorum, ne yapabilirim? *

Herhangi bir problem olması durumunda  BYS sayfanızdaki destek bağlantısı ile problemi Rektörlükteki BYS birimine bildirebilir veya çağrı merkezinden destek alabilirsiniz.

BYS üzerinden ders kaydı yapacağım fakat kaldığım dersler görünmüyor, onların yerine farklı dersler alabilir miyim? *

2013 yılı sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler Seminer dersi hariç kaldığı derslerin dışında ders alabilir, 2013 yılı öncesi kayıtlı öğrenciler Enstitümüzle irtibata geçebilir.

Ders programı ve derslikleri nerede bulabilirim? *

Kayıt yaptırdığı derslerin programını öğrenci BYS üzerinden görebilir veya ilgili fakülteden Anabilim Dalı başkanlığından temin edilebilir.  

Ders saatlerimizi mağdur olmamak adına kendimiz belirleyebilir miyiz? *

Ders programları birimler tarafından belirlendiği için değiştirilemez.

Kredim doldu fazla ders alabilir miyim? *

Müfredat dışı ders alınamamaktadır.

Kaç kredilik ders almam lazım? *

 Alınacak ders ve kredi sayısı ilgili Bilim dalının müfredat yapısına göre değişiklik göstermektedir. İlgili bilim dalının müfredatına bakılması gerekmektedir.

Ders kaydı yapmazsam ne olur? *

İlk kayıt yılı ders kaydı yapmayan öğrencilerin dersleri bir sonraki döneme kalmaktadır. 

TÖMER’e gitmeden derse başlayabilir miyim? *

Yabancı uyruklu öğrenciler  B2, YTB Burslusu öğrenciler C1 seviyesinde TÖMER'i başarı ile bitirmeden derslere başlayamamaktadır.

Vize sınavına girmezsem, Final/Bütünleme sınavlarına katılabilir miyim? *

Vize sınavına girmeyen öğrenci Final/Bütünleme sınavlarına giremez.

Vize ve Final/Bütünleme not ağırlıkları ve Başarı notu aralığı nedir? *

Vize sınavının %40’ı ve Final(Bütünleme) notunun %60’ı alınarak Başarı notunuz hesaplanmaktadır. Başarı notu aralığına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Öğrenci kimlik kartlarımızı nereden, ne zaman ve nasıl alacağız? *

Öğrenci kimlik kartları Göztepe kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilir. Kartlar, kesin kayıttan sonra yaklaşık bir ay içinde çıkar ve öğrenciye imza karşılığı elden teslim edilir.

Öğrenci kimlik kartları evlere teslim ediliyor mu? *

Hayır, şahsen almanız gerekmektedir.

Öğrenci belgesini ve Transkript nasıl alabilirim? *

Öğrenci Belgesi alabilmek için Enstitü giriş koridoruna yerleştirilmiş masalarda bulunan, Genel Dilekçe Formunu doldurup bunu kendi bağlı bulunduğunuz öğrenci işlerine bırakmanız yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra, E-Devlet sisteminden de şifrenizle girip öğrenci belgesi alabilirsiniz (www.turkiye.gov.tr).  

E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri geçerli midir? *

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.07.2018 tarih ve E-53785 sayılı yazısı gereğince tüm resmi kurumlarda geçerlidir.

Öğrenci belgesi faks çekilebilir mi? *

Öğrenci belgeleri öğrencilere faks çekilmemektedir.

Öğrenci işleri nerede? *

Öğrenci işleriniz M.Ü. Göztepe kampüsü Enstitüler Binası 5.Kattadır.

Öğrenci formlarına nereden ve nasıl ulaşabilirim? *

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tarih Bildirim forumu ve Yüksek Lisans Tez teslim tutanağına  ilgili öğrenci işleri bürosundan, diğer formlar ise BURADAN ulaşabilirsiniz.

Doktora ve Yabancı Dilde Eğitim veren Yüksek Lisans Programlarında Hangi Yabancı Diller Geçerlidir ? *

YDS,KPDS, ÜDS veya eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir(YDS, ÜDS veya eşdeğer tablosunda yer alan sınavlardan). Arap Dili ve Belagatı Doktora programında Arapça Dil Belgesi geçersizdir.

Tecil işlemlerim yapıldı mı? (Erkek Öğrenciler için) *

Tecil İşlemleri 27.08.2018  tarihi itibariyle YÖKSİS üzeriden otomatik yapılmaktadır. Enstitümüz herhangi bir tecil işlemi yapmamaktadır.

Yakınlarımdan birileri gelerek enstitüdeki işlerimi yürütebilir mi? *

Öğrenci belgesi ve transkriptler birinci derece yakınlarına elden yazı getirdikleri taktirde verilebilir. Onun dışındaki işlemler için noterden vekâletname gerekmektedir.

Diplomam çıktı mı? *

Diploma verilecek öğrencilerin listeleri Enstitümüz tarafından hazırlandıktan sonra Rektörlüğe gönderilir. Rektörlükte diplomalar hazırlandıktan sonra Enstitümüze gönderir.Enstitümüzde imza ve mühür işlemleri yapıldıktan sonra mezunlarımıza dağıtımı yapılır. Bu nedenle kesin bir tarih verilememektedir.

Geçici Mezuniyet Belgesi'ni ya da Diplomamı benim yerime başkası alabilir mi? *

Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diploma mezun olan kişiye bizzat kendisi başvurduğunda verilir. Başkasının alabilmesi için o kişiye noterden vekâletname vermeniz gerekir.
Bu konudaki önemli nokta ise, vekâletnamenin genel bir vekâletname olmaması, üniversiteden Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma almaya yönelik bir vekâlet olmasıdır.

Geçici Mezuniyet Belgesi'ni ya da Diplomamı neden benim yerime başkası neden alamaz? *

Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diploma Kıymetli Evrak kategorisine girdiği için noterden vekaletname alınmış olmadan başkasına verilememektedir

Evrakı kayıttan geçirdikten sonra ne yapmalıyım? *

Evraklarınızı Evrak Kayıt'a bıraktıktan sonra bir şey yapmanıza gerek yoktur. Evrak Kayıt'tan geçen evraklar ilgili birime gönderilmektedir.

Kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır? *

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 29’da belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde Enstitü Yönetim Kurulunca öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar verilebilir.

Özel öğrenci olmak için ne yapmalıyım? *

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya lisansüstü öğrencisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile açık bulunan lisansüstü derslerden her yarıyıl için en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu dersler için ödenecek ücret her yıl üniversite yönetimince belirlenir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi M.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 12'de ve Enstitümüz Web sayfası Lisansüstü İşlemler başlığı altında bulabilirsiniz.

Tez Teslimi Nereye Yapılır? *

Tez teslimi Enstitüdeki ilgili Öğrenci İşleri Bürosuna yapılır. İlgili bürolara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Doktora Tez izlemeleri hangi tarihlerde yapılıyor? *

Yönetmelik gereği doktora tez izlemeleri  Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az iki defa yapılır.

Toplantılara geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin o dönemi için başarısız kabul edilir. Komite tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora Yeterlilik yazılı ve sözlü sınav birlikte mi yapılmalı? *

 

Madde 22 – (7) Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki performansını değerlendirir, başarılı veya başarısız olduğuna üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verir. Ancak, sınavın herhangi bir aşamasına girmeyen öğrenci başarısız kabul edilir.

Madde 22- (8) Sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez konusu bildirimi nasıl yapılır? *

Yüksek Lisans Programlarında tez konusu danışman atandıktan sonra üç ay içinde, Doktora Programlarında ise tez önerisi yeterlilik sınavından sonra altı ay içinde bildirilmelidir. Yönetmelik maddesi;

Md.27(1)(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

Tezimi en geç en erken ne zaman savunabilirim? *

  Yüksek Lisans Programları için tez konusu bildiriminizi yaptıktan sonra en erken altı ay en geç ise iki yıl içinde tezinizi savunmalısınız. Doktora Programlarında ise en erken tez önerisinden itibaren üç yarıyıl sonra en geç ise kayıt tarihinden 12 yarıyıl sonra sunabilirsiniz.

Ancak yukarıda belirtilen şartların yanında, Tezli yüksek lisans programlarında en az bir buçuk yıl, Doktora programlarında üç yıl geçmesi gerekmektedir.

Md. 28(1)(Değişik fıkra: RG 2/6/2013-28665)Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en geç  onuncu yarıyıl sonunda Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı tezin Enstitüye teslimini izleyen iki ay içinde yapılır. 

Doktora Yeterlilik sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır? *

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı, doktora programlarında derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramların yanı sıra hazırlayacağı tez ile ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır. (2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki defa yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavları Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yapılır.

Proje ödevlerini biz mi yoksa danışmanlarımız mı teslim edecek? Projelerin son teslim tarihi ne zaman? *

        Projeler danışmanlar tarafından teslim edilmektedir. Akademik takvimdeki Final sınavlarının son günü son teslim tarihidir. 

Tez kaydımı nasıl yaptırabilirim? *

Tez konusundaki her şeyle kendi bağlı bulunduğunuz öğrenci işleri ilgilenmektedir. Kendi dosyanız da kendi öğrenci işlerinizde bulunduğu ve en doğru bilgiyi onlardan alabileceğiniz için kendi öğrenci işlerinizle görüşmelisiniz. Öğrenci işleriniz hangi alanda öğrenci olduğunuz ve yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmanıza göre değişmektedir. Enstitü girişindeki tabelalardan detaylıca hangi öğrenci işlerinin öğrencisi olduğunuzu ve öğrenci işlerinizin kaçıncı katta hangi oda olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca, ilgi bürolara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Derslerimi verdim şimdi tez aşamasındayım. Tez konusu formunu en son ne zaman getirebilirim? *

Yüksek Lisans Programlarında tez konusu danışman atandıktan sonra üç ay içinde, Doktora Programlarında ise tez önerisi yeterlilik sınavından sonra altı ay içinde bildirilmelidir. Yönetmelik maddesi;

Md.27(1)(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

Tez Ve Proje danışmanımı değiştirmek istiyorum, ne yapabilirim? *

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne danışman değişikliğine dair dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

Md.24): Bir öğrencinin tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Ders döneminde tez alabilir miyim? *

Üçüncü yarıyıldan itibaren alınabilmektedir.

Tezsiz programa kayıtlıyım, harç yatırdım ama ders kaydı yapmadım, ne olur? *

Bir sonraki dönem tekrardan harç yatırılarak ders kaydı yapılması gerekmektedir.

Doktora ve Yüksek Lisans listelerinde yedeğin yedeği var mı? *

Doktora ve Yüksek Lisans listelerinde yedeğin yedeği bulunmamaktadır.

BAPKO projeleri nelerdir? *

 Bapko projeleri İçin BURDAN bilgi alabilirsiniz.

Dönem projemi ne zaman teslim edebilirim? *

Dönem projesi Güz ve Bahar yarıyılının Final Sınavları döneminde proje danışmanına teslim edilir.

Fakülteniz mezunuyum diplomamı almak istiyorum ne yapmalıyım? *

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

12 Ekim 2016 Tarihli Senato Kararıyla Yürürlüğe Giren

Marmara Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkinYönergeye Göre

 Yapılacak İş ve İşlemler

 

1-      Diplomalar her mezunun mezuniyet tarihinden itibaren 6 aylık süreçte hazırlanacaktır.

2-      Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere müracaat etmeleri halinde 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir.

3-      Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.

4-      Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.

5-      Diploma almaya gelenlerden Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya kayıp ilanı talep edilmeyecektir. (Diploma Teslimi açısından teslim işlemlerinin hızlı olması için Geçici Mezuniyet Belgesinin mezun öğrencimizin yanında olması tavsiye edilir)

6-      Diplomasını kaybeden mezundan ‘kayıp ilanı’ istenmeyecektir.

7-      “Duplikata' da” ilk diplomada yer alan bilgiler yer alacak olup yeni formatta düzenlenecektir.

 

                      Duplikata başvuru şartları, basımı ve teslimi:

 

Diplomanın;

a)    yırtılması,

b)    kullanılamayacak kadar tahribat görmesi,

c)     Kaybolmuş olması, 

hallerinde mezun olan kişi, dilekçe (dilekçe ekinde yer alacak belgeler aşağıdadır) ile Fakültemize müracaat eder . Dört hafta içinde yeni formatta Duplikata düzenlenir. Duplikataya diplomanın üzerinde yer alan diploma numarası yazılır.

  

Duplikata talep dilekçesi ekine;

a)    Mezunun fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi fotokopisi

b)    Tahribat gören veya yırtılan diploma,

c)    Akademi Dönemi mezunları için iki adet resim eklenir.

 

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemlerde;

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslı ile vekilin ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.

Burs Alan Öğrencilerin Başarı Durumu nasıl belirlenmektedir. *

 13.12.2016 tarih ve 352-4-K sayılı Üniversite Senato Kararı revize edilmiştir

Üniversitemizde kayıtlı olup kamu kurum ve kuruluşlarından burs alanlar ile başarı durumu talep edilen öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için bulunduğu sınıf itibariyle Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması gerekmekte olup

Uygulama 2017-2018
Eğitim-Öğretim Yılı başarı notu dikkate alınarak 2018-2019
Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yapılacaktır.

 

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı olan bir öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) herhangi bir derse kayıtlanabilir mi? (Örneğin; bahar döneminde sınamalı olan 2. sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin, yaz okulunda 3. sınıfın güz dönemindeki herhangi bir derse kayıtlanması mümkün müdür?) *

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı olan bir öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilkdönemindeki (Güz Dönemi) dersi alamaz. Yaz okulunda  ders alınabilmesi  için, Bahar döneminin sonunda  sınamalı öğrenci olmayan durumunda  olması gerekir.

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı öğrenci olmayan ve aynı zamanda GANO’su 3,00 veya daha yukarıda olmayan öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) derse kayıtlanabilir mi? (Örneğin; bahar dönemi sonunda sınamalı olmayan ve GANO’su 3,00 veya daha yukarıda olmayan 2. sınıfta öğrenim gören bir öğrencinin, yaz okulunda 3. sınıfın güz dönemindeki herhangi bir derse kayıtlanması mümkün müdür?) *

Bahar yarıyılı sonunda sınamalı öğrenci olmayan ve aynı zamanda GANO’su 3,00veya daha yukarıda olmayan öğrenci, yaz okulunda bir üst sınıfın ilk dönemindeki (Güz Dönemi) derse kayıtlanabilir, 20.06.2017 tarihinden itibaren öğrencinin  sınıf durumu bir sonraki yıla dönüştürüldügünden ders alabilmesi mümkün olacaktır. (örnek tarih 2016-2017 eğitim yılı sonu için verilmiştir)

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi ‘nin 9.maddesinin 3.fıkrası “Mezun olabilmesi için beş dersi kalan öğrenciler yaz okulunda bu derslerin tamamını alabilir.” Yine aynı maddenin 10.fıkrasında “Bir öğrenci, azami öğrenim süresi boyunca en fazla dört dersi başka üniversiteden alabilir.” ibaresi bulunmaktadır. Söz konusu madde doğrultusunda yaz okulunda başka üniversiteden ders alacak olan öğrencilerimizden mezun olabileceklerin de beş ders alabilmelerinin mümkün olup olmadığı *

Üniversitemiz yaz okulu yönergesinin 9. maddesinin 3. fıkrası gereğince mezun olabilmesi için beş dersi kalan öğrenciler bu derslerin  tamamını bağlı bulunduğu birimde  yaz okulu açılması durumunda alabilirler.

Ancak beşinci dersi alabilmeleri için dilekçe ile birimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başka üniversiteden yaz okulu alan öğrencilerin durumu aynı yönergenin 10. fıkrasında düzenlenen sınırlamaya tabidir


Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi ‘nin 9.maddesinin 3.fıkrası hakkında

24.05.2017 tarih ve 1700154226 sayılı yazımız ile görüş sorulmuş.

30.05.2017 tarih ve 1700158989 sayılı cevabi yazdıda

 

 Başka üniversiteden yaz okulu alan öğrencilerin durumu aynı yönergenin 10.fıkrasında düzenlenen sınırlamaya tabi olduğu belirtilmiştir.


Kütüphaneye olan borcumu nereden öğrenebilirim? Nasıl ödeme yapmam gerekir? *

Detaylı bilgiyi http://kutuphane.marmara.edu.tr/hizmetler/odunc-hizmetleri-ill/ adresinden öğrenebilirsiniz.

ÖBYS de eğitim sürem 4.Sınıf 8.Yarıyıl olarak görünmekte. Gano yetersizliğinden sınamalı öğrenci olduğumdan 4. sınıf bahar döneminden ders alamadım Yaz Okulundan 4 sınıf bahar döneminden alabilirmiyim? *

Kayıt dondurma işlemleri eğitim yılından sayılmadığından

Aktif eğitim gördüğü dönemlerde 8. yarıyıla ve 4.yılına ulaşmış öğrenciler dilediği dönemden yaz okulunda ders alabilir

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 22.12.2016 16:24:48 tarihinde güncellenmiştir.