Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetmelikler ve Mevzuat

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ

Marmara Üniversitesi  Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi İçinTIKLAYINIZ

Marmara Üniversitesi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Arası Geçiş Yönergesi İçin TIKLAYINIZ

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi İçin TIKLAYINIZ

M.Ü.Mazeret Sınavı Yönergesi İçin TIKLAYINIZ

M.Ü.Özel Öğrenci Yönergesi İçin TIKLAYINIZ

M.Ü. Mezuniyet Belgelerine İlişkin Yönerge İçin TIKLAYINIZ

M.Ü.SBE Benzerlik Usul ve Esaslar İçin TIKLAYINIZ

M.Ü .SBE Doktora Yeterlik ve Tez İzleme Usul ve Esasları İçin TIKLAYINIZ

Turnitin Kılavuzunu  İçin TIKLAYINIZ

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler İçin TIKLAYINIZ

Yüksek Lisans  ve Doktora Programları Açma Kriterleri İçin TIKLAYINIZ

M.Ü.Yayın Etik Kurulu Yonergesi İçin TIKLAYINIZ

M.Ü Sosyal Bilimler Araştırma Etik Kurulu Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi İçin TIKLAYINIZ

M.U Sosyal Bilimler Araştırma Etik Kurulu Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Bilimsel Etkinliklere Katılım Esasları TIKLAYINIZ

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 14.05.2019 16:32:58 tarihinde güncellenmiştir.