Başvuru Şartları Ve Değerlendirme Tezsiz YL

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

“2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı Lisansüstü (Tezsiz YL)

Programlarına Öğrenci Alımı Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler”

                                                                                                  

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde YÖKSİS'te mezun görünmeleri ve mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Adayların; Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb.) YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayanlar, mezun ya da mezun aşamasında oldukları Üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.  Bilgileri YÖKSİS  üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar.   -Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar 'Yurtdışı (diğer) üniversite seçeneğini seçebilirler. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi

Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not doküm belgelerinde(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz.

Adaylar, sınav tarihleri çakışmamak kaydı ile en fazla 2 farklı programa başvurabilirler. İki bölüme başvuran adaylar, başvurduğu bölümlerin mülakat tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. lakat Yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir. 

Onaylanmış tercihler silinemez ve değiştirilemez.

Adaylar,  ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır . Aksi takdirde başarı Değerlendirmesin de dikkate alınmazlar.

Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvurular içinden mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer  esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. 

KKTC Uyruklu adaylar TC Vatandaşları için belirlenen kontenjanlara başvuru yapabilirler. 

Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.

Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için);  Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz edilmesi gerekmektedir.  Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur

TÖMER Belgesi; (Türkçe programlar için zorunlu B2) (Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.  TÖMER belgesine sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, diğer başvuru şatlarını taşımaları halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kabul edilir. Türkçe öğrenme şartlı ön kabul ile aday, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe kursuna en az bir akademik yıl süre ile devam etmeyi ve Üniversite tarafından yapılan Türkçe sınavından, şart koşulan puanı almayı yazılı olarak taahhüt eder. Taahhütte bulunmayan veya taahhüdünü yerine getirmeyen aday, öğrencilik hakkını kaybeder.

Okul Tanıma Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için); Okul tanıma belgesi, Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir.

İlgili tarihlerde yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmez.

Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında önkoşul, alan sınırlaması, bulunabilir. Bu koşullara uyulması zorunludur.

Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.

Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.(Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrencisi sayısı Enstitü tarafından belirlenmektedir.)

Tezsiz Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır .

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında en düşük ‘Tezsiz YL’ ücretleri 10.850 TL dir. Bu tutarın ödemesi iki döneme bölünerek yapılır. Ücretler enstitümüzü web sayfasında program bazında ilan edilmiştir. Taksit yapılması durumu ilgili banka ile yapılacak anlaşmaya bağlıdır. Taksit olması durumunda gerekli ilan  internet sayfamız üzerinden yapılacaktır.

Yedek için; “Lisansüstü programlarımıza başvuran adaylardan Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat hesaplamaları sonrasında başarılı olanlardan en yüksek puandan, daha düşüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar asil liste belirlenir, diğer başarılı adaylar yedek olarak listede yer alır. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak üzere boş kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe alınarak ön kayıt alınır. Bu dilekçe kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi içindir. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedekler puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış adayların tamamı gün sonunda puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere Enstitümüze başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler. (Yedek listeler dilekçelere göre belirleneceği için enstitümüzün web sayfalarında ilan edilir.

                              DEĞERLENDİRME TABLOSU (Tezsiz Yüksek Lisans Programları)

 

T.C. ve Yabancı Uyruklu (Yüzde)

ALES veya eşdeğer sınav

-

Transkript Notu

40

Mesleki Bilgi Değerlendirme

40

Mülakat (Sözlü)

20

TOPLAM

100

 *Minimum genel başarı puanı 60

 -Sorularınız için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. (0216 777 0 777)


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 30.12.2020 14:31:51 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM