Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ön Kayıt İşlemleri

Ön kayıt başvuruları Tezli Ve Doktora Programları 05-22 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru sistemi için tıklayınız. 

Başvuru Şekli;

Ön Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler (TC Vatandaşı ve Yabancı Uyruklular);

  1. Mezuniyet Belgesi  (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Yüksek Lisans sonrası  Doktora programlarına  başvuracak  adayların  Yüksek  Lisans  programlarından  mezun  veya  Yüksek  Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.
  2. Transkript Belgesi onaylı (zorunlu), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir)(zorunlu); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin  en  az  7   dönemlik   olarak  veya  Üniversitesi  tarafından  “GANO  (Genel  Ağırlıklı  Not Ortalaması)”  hesaplanmış   olarak yüklenmesi gerekmektedir.)(Not değişikliği durumunda güncelleme talep edilmez.) (4'lük ve 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.) Doktora Programlarına başvurularda ‘Yüksek Lisans’ transkripti yüklenmesi gerekmektedir.
  3. ALES sonucu  (zorunlu)*; Kullanılmak istenilen sınav puanının alındığı “yıl” ve “dönemi” sisteme girilecektir. Puanlar direkt olarak ÖSYM den alınacaktır. (Bu sınavın sonuçları,  yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)(Hangi dönem seçilirse o döneme ait puan ÖSYM den alınır daha sonradan puan değişikliği yapılamaz. Bu nedenle dönem seçiminde dikkatli olunuz)- (Yabancı Uyruklu adaylar için gerekli değildir) ALES’e eşdeğer sınavların üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise bu sınavın geçerliliği ALES sınavının geçerlilik süresi kadardır.
  4. Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS veya eşdeğeri  (zorunlu) Puanlar direkt olarak ÖSYM den alınacaktır. (Bu sınavın sonuçları,  sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.)   Eşdeğeri dil puanları pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.  ** Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen programlar için.
  5. Yabancı  Dil  puanı  olmayan  Yüksek  Lisans  adayları,  Üniversitemiz  Yabancı  Diller  Yüksekokulunun  yapacağı   yeterlik  sınavına alınacaklardır.(Sınav tarihleri için yukarıda verilen takvime bakınız.)
  6. Fotoğraf  (jpeg  formatında sisteme yüklenecektir .) (zorunlu); Yüklenen fotoğraflar, adayın tanınmasını sağlayacak vesikalık fotoğraf şeklinde olmak zorundadır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimler ile basıma gönderilecektir. Vesikalık fotoğraf dışında yüklenen tüm fotoğraflar iptal edilecektir.
  7. Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir );  Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz edilmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ya da Doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur.
  8. Okul Tanıma Belgesi Okul tanıma belgesi, 17.07.2017 - 21.07.2017 tarihleri arasında aday tarafından ‘Lisansüstü Tezli Programlar Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız.
  9. Türkçe olmayan belgelerde;  (Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar); Yukarıda yer alan belgelere ek olarak; Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar, ön kayıtta sisteme yükleyecekleri belgeleri (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümesi yapılmış olarak hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.

 

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 22.05.2017 16:37:53 tarihinde güncellenmiştir.