Doktora Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme ve Tez Savunma Sınavları Hakkında.

1. 2020 Ocak-Haziran dönemi Doktora Yeterlik Sınavları 31.08 2020 tarihine kadar fiziki mesafe ve diğer önlemlere dikkat ederek yüz yüze  yapılacaktır. Bu süreçte kayıt donduranlar Yeterlik sınavlarını Ekim - Aralık 2020 tarihleri arasında yapılabilir.

2. Tez Önerisi, Tez İzlemeler yapılması gereken sürelerde yüz yüze (eski usul) veya zoom, skype üzerinden çevrimiçi (online) de yapılabilecek. Çevrimiçi yapılması durumında imzalı tutanağın; (Tez Önerisi Savunma Tutanağı" ve "Tez İzleme Savunma Tutanağı) elden teslim edilmesi ya da tez danışmanı tarafından marmara uzantılı (@marmara.edu.tr) resmi mail adresinden sbe@marmara.edu.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

3.Tez savunma sınavları, fiziki mesafe ve diğer önlemlere dikkat ederek yüz yüze (eski usul) ya da sadece UZEM üzerinden çevrimiçi (online) yapılabilecek.

 

*

Çevrimiçi Tez savunma başvuru formları (Word hali) (Ek-E1- Ek-F1) Tıklayınız

**Yüz yüze (eski usul) tez savunma başvuru evrakları (Doktora) için tıklayınız

*Yüz yüze (eski usul) tez savunma başvuru evrakları (yüksek lisans) için tıklayınız

HIZLI ERİŞİM