Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora Yeterlik ve Tez İzleme Usul ve Esasları

05 Ekim 2017 tarih ve  30201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” 22-(12) ve 23-(3)  maddeleri gereğince hazırlanan "Doktora Yeterlik ve Tez İzleme Uygulama Usul ve Esasları"  Enstitümüz 10.01.2018 tarih 2018-1- sayılı Yönetim Kurulu  kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda

  • Tez İzleme Sınavları Ocak – Haziran döneminde  istenilen ayda , Temmuz – Aralık döneminde istenilen ayda  olmak üzere yılda en az iki kez yapılmalıdır. Ancak birbirini takip eden iki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olmalıdır. (Örneğin, bir öğrenci Ocak – Haziran dönemi arasındaki izlemesini Mayıs ayının 4’ünde yaptıysa, sonraki dönemin izlemesini en erken  Eylül ayının 5’inden  Aralık ayının sonuna kadar yapabilir.)
  • Tez izleme sınavını yapacak öğrenci, web sayfamızda bulunan “Tez İzleme Savunma Tutanağı”nın çıktısını alarak izleme sınavına girmelidir.

  • Sınavın sona ermesiyle birlikte ilgili tutanak Tez danışmanı tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmelidir. Söz konusu tutanak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığıca sınav tarihini izleyen üç gün içerisinde Enstitüye teslim edilmelidir.

 Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 30.01.2018 21:22:25 tarihinde güncellenmiştir.