Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖYP Kesin Kayıt için İstenen Belgeler

Kayıtlar 15 Şubat 2016 tarihine kadar devam edecektir.


ÖYP KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Yüksek Lisans adayları için Lisans Mezuniyet Belgesi veya Diplomasının Aslı.(Yurtdışından mezun olanlar için Diploma Denklik Belgesi ve Türkçe Tercümesi noter tasdikli sureti)

2- Doktora adayları için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri veya diplomalarının Aslı.(Yurtdışından mezun olanlar için diploma denklik belgesi ve Türkçe Tercümesi noter tasdikli sureti)

3-Transkript Belgesi (Aslı)

4-ALES/GRE/GMAT Belgesi (Aslı)

5-Yabancı dilde yeterliği gösteren sınav sonuç belgesi(Aslı)

6-Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belgenin (Aslı)

7-T.C. vatandaşlık numarası yazılı Nüfus Cüzdan fotokopisi.

8-(2) adet vesikalık fotoğraf (Fotokopiler kabul edilmez)

9-ÖYP Araştırma Görevlisi olarak atandıkları Kurumlarından ÖYP Araştırma Görevlisi olduklarına dair belge, ÖYP Puanını da gösterecek şekilde.

 

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×