Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin kayıtlar 16 - 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında Türk uyruklular için ONLİNE yapılacaktır.

Yabancı uyrukluların kayıtları ise belirtilen tarihlerde Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası giriş katında yapılacaktır. Yabancı Uyruklu Adayların Şahsen gelmeleri gerekmektedir Vekalet ile kayıt yaptırılamazlar.

Yabancı Uyruklular ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt yatıracak adaylar; öncelikle Yerleştirme Sonuç Belgesinde yer alan ÖĞRENCİ NUMARASI ile, Halk Bankası şubelerinden ya da online olarak öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler;

 • Mezuniyet Belgesi (zorunlu); Yüksek lisans programlarına kayıt olacak adayların Lisans, Doktora programlarına kayıt olacak adayların Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları ve YÖKSİS de Mezun görünmeleri gerekir. (Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.) (e-Devletten alınan mezuniyet belgeleri geçerlidir)
 • Transkript Belgesi (onaylı)  (zorunlu); Kesin kayıt sırasında, Doktora programlarına kayıt için onaylı yüksek lisans transkripti,  yüksek lisans programları için ise 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylanmış Lisans transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir. (e-Devletten alınan transkript belgeleri geçerlidir)
 • ALES Belgesi veya eşdeğeri (zorunlu)(Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.)  (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten  itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • Yabancı Dil Belgesi veya eşdeğeri(zorunlu)(Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.) YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL veya eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir.)  TOEFL ve PTE Akademik 2 yıl geçerlidir. *Doktoraya başvuran yabancı uyruklu adaylar Anadillerinin dışında bir Dil Belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Fotoğraf (1 Adet Vesikalık) (zorunlu);
 • Okul Tanıma Belgesi(T.C. Vatandaşları ve Yabancı Uyruklu adaylar) (zorunlu);  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının lisansüstü seviyede öğrenim görme talebinde bulunmaları durumunda, klinik uygulaması olan alanlar haricindeki alanlarda yükseköğretim kurumundan okul tanıma belgesini ön kayıtta başvuru sistemine yüklemeleri, kesin kayıta da Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

 • TC Kimlik fotokopisi (zorunlu);
  Yerleştirme Sonuç Belgesi (zorunlu) (Başvuru Sisteminden alınacak)
 • Pasaportun fotokopisi (zorunlu)
 • (Yabancı Uyruklu adaylar)  (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercümesinin yapılmaş olması gerekmektedir.)
 • MER Belgesi.(Yabancı Uyruklu adaylar)  (zorunlu) en az B2 Seviyesinde  ((Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.)

 • Yabancı Uyruklu adaylar) mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde veya onaylı Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (zorunlu)

            ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

 • Kesin kayıtta yukarıda istenilen tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.  
 • İlgili belgenin aslı gösterilerek  aday tarafından getirilen fotokopisine Enstitümüzce “aslı gibidir” yapılır.
 • Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, e-Devletten mezuniyet belgesi alabilirler.
 • Ön kayıt belgeleri ile kesin kayıt sırasında verilen belgelerde uyuşmazlık çıkarsa veya yüklenen belgenin geçersiz olduğu anlaşılırsa bu durumdan sadece adaylar sorumludur.
 • Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir. (Yabancı Uyruklu Adaylar hariç)
 • Posta yoluyla kayıt yapılamaz.
 • Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

 Yüksek  Lisans ve  Doktora  başvuru koşulları ile ilgili  sınav puan şartları ;

 Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;

 

ALES

GRE

 GMAT

YÖKDİL, e-YÖKDİL/YDS/e-YDS/

60

150

 465

Türkçe eğitim yapan programlar için 40 puan

 

 

 

Yabancı dilde eğitim yapan programlar için 60 puan

 •  YÖKDİL, e-YÖKDİL, YDS, e-YDS veya ÖSYM ce eş değerliliği kabul edilen diğer sınavlar. Geçerlilik süreleri ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğerlik  tablosuna göre tespit edilir.

 Doktora (Yüksek Lisans Sonrası Programlarına öğrenci alımlarında;

      ALES

 GRE

 GMAT

YÖKDİL, e-YÖKDİL/YDS/e-YDS/

      65

151

           485

60

 • YÖKDİL,e-YÖKDİL, YDS, e-YDS, veya ÖSYM ce eş değerliliği kabul edilen diğer sınavlar. Geçerlilik süreleri ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğerlik  tablosuna göre tespit edilir.

 

Kesin kayıt sonrası BYS Kullanıcı Oluşturma İşlemleri  İçin Tıklayınız  


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 12.07.2024 10:29:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM