Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin kayıtlar 02-08 Eylül 2021 tarihleri, 08.45 ile 16.45 saatleri arasında Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası giriş katında yapılacaktır.

Yabancı Uyruklu ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt yatıracak adaylar; öncelikle Yerleştirme Sonuç Belgesinde yer alan ÖĞRENCİ NUMARASI ile, Halk Bankası şubelerinden ya da online olarak öğrenim ücretlerini yatırmaları sonrasında kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir..

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler;

 • Mezuniyet Belgesi (zorunlu); Yüksek lisans programlarına kayıt olacak adayların Lisans, Doktora programlarına kayıt olacak adayların Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları ve YÖKSİS de Mezun görünmeleri gerekir. (Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.) (e-Devletten alınan mezuniyet belgeleri geçerlidir)
 • Transkript Belgesi (onaylı)  (zorunlu); Kesin kayıt sırasında, Doktora programlarına kayıt için onaylı yüksek lisans transkripti,  yüksek lisans programları için ise 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylanmış Lisans transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir. E imzalı belgeler geçerlidir.
 • ALES Belgesi veya eşdeğeri (Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.) (zorunlu) (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten  itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • Yabancı Dil Belgesi veya  eşdeğeri  ) (zorunlu)   (Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.) YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir.)                                  * Doktoraya başvuran yabancı uyruklu adaylar Anadillerinin dışında bir Dil Belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Fotoğraf (1 Adet Vesikalık) (zorunlu);
 • Denklik Belgesi (TC Vatandaşı) (zorunlu); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi.
 • TC Kimlik fotokopisi;
 • Yerleştirme Sonuç Belgesi (Başvuru Sisteminden alınacak)
 • Pasaportun fotokopisi (Yabancı Uyruklu adaylar)  (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.) (zorunlu
 • MER Belgesi.(Yabancı Uyruklu adaylar)  (zorunlu) en az B2 Seviyesinde  ((Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.)
 • Okul Tanıma Belgesi (Yabancı Uyruklu adaylar)  Okul tanıma belgesi, aday tarafından ‘Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız.
 • Yabancı Uyruklu adaylar) mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde veya onaylı Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (zorunlu)

            ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

 • Kesin kayıtta yukarıda istenilen tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.  
 • İlgili belgenin aslı gösterilerek  aday tarafından getirilen fotokopisine Enstitümüzce “aslı gibidir” yapılır.
 • Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, e-Devletten mezuniyet belgesi alabilirler.
 • Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sırasında verilen belgelerde uyuşmazlıktan olursa bu durumdan sadece adaylar sorumludur.
 • Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.
 • Posta yoluyla kayıt yapılamaz.
 • Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

 Yüksek  Lisans ve  Doktora  başvuru koşulları ile ilgili  sınav puan şartları ;

 Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;

 

ALES

GRE

 GMAT

YÖKDİL/YDS/E-YDS/ÜDS/KPDS

60

151

 466

Türkçe eğitim yapan programlar için 40 puan

 

 

 

Yabancı dilde eğitim yapan programlar için 60 puan

 •  YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS veya ÖSYM ce eş değerliliği kabul edilen diğer sınavlar. Geçerlilik süreleri ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğerlik  tablosuna göre tespit edilir.

 Doktora (Yüksek Lisans Sonrası Programlarına öğrenci alımlarında;

      ALES

 GRE

 GMAT

YÖKDİL/YDS/E-YDS//ÜDS/KPDS

      65

152 

           486

60

 • YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS Puanı, veya ÖSYM ce eş değerliliği kabul edilen diğer sınavlar. Geçerlilik süreleri ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğerlik  tablosuna göre tespit edilir.

 

Kesin kayıt sonrası BYS Kullanıcı Oluşturma İşlemleri  İçin Tıklayınız  


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 02.09.2021 11:39:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM