Kesin Kayıt İşlemleri

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

BYS Kullanıcı Oluşturma İşlemleri  İçin Tıklayınız

*Öğrenci numaranızı başvuru sisteminde yer alan yerleştirme sonuç alanında görebilirsiniz.

Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları kesin kayıtları: 05 - 09  Ekim 2020 tarihleri arasında Göztepe kampüsünde yapılacaktır.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler;

 1. Mezuniyet Belgesi (zorunlu); Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına kayıt olacak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları ve YÖKSİS te Mezun görünmeleri gerekir. (Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.)
 2. Transkript Belgesi (onaylı)  (zorunlu); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.
 3. ALES Belgesi veya eşdeğeri (Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.) (zorunlu) (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten  itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 4. Yabancı Dil Belgesi veya  eşdeğeri  ) (zorunlu)   (Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.) YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL veya eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir.)
 5. Fotoğraf (2 Adet Vesikalık) (zorunlu);
 6. Denklik Belgesi (TC Vatandaşı) (zorunlu); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi.
 7. TC Kimlik fotokopisi;
 8. Yerleştirme Sonuç Belgesi (Başvuru Sisteminden alınacak)
 9. (Yabancı Uyruklu adaylar) mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde veya onaylı Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (zorunlu)
 10. (Yabancı Uyruklu adaylar) Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.) (zorunlu
 11. (Yabancı Uyruklu adaylar) MER belgesi. (zorunlu) en az B2 Seviyesinde  ((Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.)
 12. (Yabancı Uyruklu adaylar) Okul Tanıma Belgesi Okul tanıma belgesi, aday tarafından ‘Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız.

            ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

 • Kesin kayıtta yukarıda istenilen tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.  
 • İlgili belgenin aslı gösterilerek  aday tarafından getirilen fotokopisine Enstitümüzce “aslı gibidir” yapılır.
 • Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, Mezun olduğu Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırabilir.
 • Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.
 • Noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.
 • Posta yoluyla kayıt yapılamaz.
 • Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

 Yüksek  Lisans ve  Doktora  başvuru koşulları ile ilgili  sınav puan şartları ;

 Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;

 

ALES

GRE

 GMAT

YÖKDİL/YDS/E-YDS/ÜDS/KPDS

60

151

 466

Türkçe eğitim yapan programlar için 40 puan

 

 

 

Yabancı dilde eğitim yapan programlar için 60 puan

 •  YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS veya ÖSYM ce eş değerliliği kabul edilen diğer sınavlar. Geçerlilik süreleri ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğerlik  tablosuna göre tespit edilir.

 Doktora (Yüksek Lisans Sonrası Programlarına öğrenci alımlarında;

      ALES

 GRE

 GMAT

YÖKDİL/YDS/E-YDS//ÜDS/KPDS

      65

152 

           486

60

 • YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS Puanı, veya ÖSYM ce eş değerliliği kabul edilen diğer sınavlar. Geçerlilik süreleri ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğerlik  tablosuna göre tespit edilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;

 • Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve Yabancı Dil Puanı şartı aranmamaktadır.
 • Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.(Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrencisi sayısı Enstitü tarafından belirlenmektedir.)
 • Tezsiz Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır .

 

****Görüş, öneri ve taleplerinizi başvuru işlemlerini yapacağınız http://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinde yer alan “Destek” uygulamasından yapabilirsiniz. Taleplerinizi yeni destek talepleri açmadan aynı talep üzerinden yaparsanız işlemleriniz daha hızlı sonuçlanacaktır. Lütfen talep bildiriminde bulunurken TC Kimlik No bilgilerinizi ve talebinizi açıkça belirtiniz.   

-çağrı merkezi (0216 627 62 72)


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 04.08.2020 11:57:05 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM