Özel Öğrencilik İşlemleri

YÖK Çerçeve Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi çeçrevesinde Özel Öğrenci kabul edilmektedir. 

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenim ücreti kredi başına

Türk Uyruklular Türkçe programlar için ders saati başına 603 ₺                                             Yabancı dilde eğitim yapan programlar için 1809 ₺

Yabancı Uyruklular Türkçe programlar için ders saati başına 1163 ₺'dir.

Yabancı dilde eğitim yapan programlar için 3489 ₺

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Çerçeve Yönetmelik)

Özel öğrenci kabulü
Madde 31 – (1) (Değişik:RG-22/11/2019-30956) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

MU Özel Öğrenci Yönergesi

Madde 4- (4/d) Lisansüstü öğrencisinin özel öğrenci olabilmesi için, genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. 

(7) Öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmesi için yabancı dil düzeyinin yeterli olduğunu, Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen sınavlardan biri ile belgelemesi gerekir.

Madde 5- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Marmara Üniversitesinin aynı düzeydeki diploma programlarından; Farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü ve kazanımı edinmek amacıyla özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenci,

  • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” kararını,
  • Disiplin durumunu gösterir belge
  • Başarı durum belgesini (transkript)
Not: Süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 10.06.2024 08:53:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM