Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi

 1. Planla:

  • Enstitü yönetimi, uluslararası işbirliği stratejileri ve politikalarını geliştirir.
  • Uluslararası işbirliği hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlanır.
 2. Uygula:

  • Uluslararası İlişkiler Ofisi ve ilgili birimler, belirlenen uluslararası işbirliği planlarını hayata geçirir.
  • Bu süreç, yeni ortaklık anlaşmaları, öğrenci ve akademik personel değişim programları ve ortak araştırma projeleri içerir.
 3. Kontrol Et:

  • Uluslararası işbirliği faaliyetleri ve çıktıları, stratejik plan performans göstergeleri ve uluslararasılaşma performans göstergeleri aracılığıyla ölçülür.
  • İlgili birimler, uluslararası işbirliği uygulamalarını değerlendirmek için faaliyet raporları ve diğer izleme araçlarını kullanır.
 4. Önlem Al:

  • Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, STK'lar, anlaşma yapılan üniversiteler ve öğrenciler gibi paydaşların geri bildirimleri toplanır.
  • Toplanan geri bildirimler ve performans verileri, uluslararası işbirliği amaç ve hedeflerinin geliştirilmesi için kullanılır ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 28.11.2023 12:04:45 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM