Misyon ve Vizyon

MİSYON

Evrensel değerde bilgi üretmek, bilimsel aktiviteleri geliştirmek, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanacak bireyleri yetiştirmek ve yalnızca öğreten değil, aynı zamanda öğrenen bir yapı oluşturmaktır. Öğrencilerimizi, teknolojik, sosyal, kültürel ve evrensel değişimle hızla ilerleyen global toplumda ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetenekle donatmak ve bu misyonu paylaşan bir toplum yaratmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerimizi bizi uluslararası platformda mükemmelliğe ulaştıracak şekilde sürdürmekteyiz.

VİZYON

Türkiye'de birinci sırada ve Avrupa'nın saygın sosyal bilimler enstitüleri arasında yer almaktır. Bu yolda; Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının ve iş dünyası ile işbirliğin varolduğu, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin Üniversitemizin vizyonu ile özdeşleştiği, kurumsal bir yapıyı hedeflemekteyiz.

KALİTE POLİTİKASI

Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalarak, evrensel değerde bilgi üreten, bilimsel aktiviteleri geliştiren, çağdaş bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilecek bireylerin yetiştirilmesinde eğitime destek ve idari hizmet sağlayarak, yalnızca öğreten değil, öğrenen bir hale gelmek , akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği bir yapı oluşturmaktır . Enstitümüz rektörlük, öğretim üyeleri ve öğrenci haklarına saygılı, katılımcı, güvenilir, işini en iyi şekilde gerçekleştiren bir hizmet sunarak kalite yönetim sistemi şartlarının etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 06.11.2023 17:43:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM