Etik Kurul

Didem ALTAY (Etik Kurul Sekreteryası)

Email     : didem.altay@marmara.edu.tr

Telefon  : 0216 777 19 02

Etik Kurulu Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuru Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İçin TIKLAYINIZ

M.Ü Bilimsel Araştirma ve Yayin Etiği Kurullari Kuruluş ve Çalişma Esaslari Yönergesi için Tıklayınız

Prof.Dr. İsmail TAŞPINAR                  
Başkan        M.Ü.Sosyal Bil.Enst.Müdürü
Prof.Dr. Bihterin DİNÇKOL Üye M.Ü.Hukuk Fakültsi Öğr. Üyesi
Prof.Dr. Kemal YILDIZ Üye M.Ü.İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi   
Prof.Dr. İnci Deniz ILGIN Üye M.Ü.Güzel San. Fak. Öğr. Üyesi
Prof.Dr. A.Mete ÇİLİNGİRTÜRK Üye M.Ü.İktisat Fak. Öğr. Üyesi             
 Prof.Dr. Halil EKŞİ          Üye M.Ü.Atatürk Eğitim Fak. Öğr. Üyesi                              
Prof.Dr. Nurhan TOSUN Üye M.Ü.İletişim Fak. Öğr. Üyesi                                        
Prof.Dr. Kemalettin KÖROĞLU Üye M.Ü.Fen-Edb.Fak. Öğr. Üyesi
Prof.Dr. Fatma AYANOĞLU                                     Üye M.Ü. İşletme Fak. Öğr. Üyesi

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 28.01.2020 21:47:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM