Enstitü Amaç ve Hedefleri

Enstitümüz, Marmara Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı  doğrultusunda aşağıda yer verilen statejik hedef ve plan listesini izlemektedir. 

Amaç 1: Çok Disiplinli ve Yenilikçi Eğitim Sağlamak

  • Hedef 1.1: Farklı disiplinler arasında köprüler kurarak entegre bir eğitim modeli geliştirmek.
  • Hedef 1.2: Yenilikçi ve uygulamalı öğrenme yöntemleriyle öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmek.

Amaç 2: Sürdürülebilir ve Toplumsal Etki Oluşturmak

  • Hedef 2.1: Sürdürülebilirlik odaklı projelerle toplumsal fayda yaratmayı teşvik etmek.
  • Hedef 2.2: Öğrencilerin sosyal sorumluluk ve toplumsal değişim konularında derinlemesine farkındalık kazanmalarını sağlamak.

Amaç 3: Küresel Perspektif ve İşbirlikleri Geliştirmek

  • Hedef 3.1: Uluslararası akademik ağlar ve ortaklıklar kurarak öğrenci ve akademisyenlerin global perspektifini güçlendirmek.
  • Hedef 3.2: Kültürel çeşitliliği destekleyen uluslararası etkinlikler ve programlar düzenlemek.

Amaç 4: Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yenilikçilik

  • Hedef 4.1: Sosyal bilimler alanında araştırma yöntemlerini ve teknolojik araçları entegre ederek yenilikçi çalışmalar yapmak.
  • Hedef 4.2: Toplumsal sorunlara çözüm odaklı ve özgün araştırmalarla akademik ve toplumsal katkıyı artırmak.

Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 28.11.2023 12:58:26 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM