Muafiyet İşlemleri

Senato: 2 Nisan 2024/ 449-1

MÜ. Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ilgili birime muafiyet ve intibak için dilekçeyle başvurmaları gerekir. 


(2) Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmez.


(3) Başvuru dilekçesine öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslere ait ders içerikleri ile dersin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.


(4) Muafiyet ve İntibak işlemleri ile ilgili başvurular her dönem başında eğitim-öğretim başlamadan ders seçme haftasından önce yapılmalıdır. Başvuru 15 iş günü içerisinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır. Sonuçlandırılan Muafiyet ve İntibak kararları 10 iş günü içerisinde transkripte işlenir.


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 22.05.2024 14:35:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM