Muafiyet İşlemleri

MÜ Lisansüsüt Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği

Madde 15 - (6) Daha önce bir lisansüstü programda başarılı olduğu derslerden yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenciye, yeni programa kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren on işgünü içinde enstitüye başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programdaki derslerden muafiyet tanınabilir.

MÜ. Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Madde 5 – (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet ve intibak için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet ve intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.


(2) Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuru dilekçesine öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslere ait ders içerikleri ile dersin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(4) Muafiyet ve İntibak işlemleri, öğrencinin başvurusunu takip eden 15 iş günü içerisinde İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 08.11.2020 19:22:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM