Tezsiz Y.L Başvuru Şartları Ve Değerlendirme

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

“2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı Lisansüstü (Tezsiz YL)

              Programlarına Öğrenci Alımı Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler”                                                                                                

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.


Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde Üniversitelerinden ya da e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Ayrıca (YÖKSİS) Yukseköğretim Bilgi Sisteminde mezun görünmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.


Adayların; Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb.) YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayanlar, mezun ya da mezun aşamasında oldukları Üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.  Bilgileri YÖKSİS  üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar.   -Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar 'Yurtdışı (diğer) üniversite seçeneğini seçebilirler. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi


**Türkiye'den mezun olan adayların mezuniyet bilgilerinin mutlaka YÖKSİS üzerinden alınması gerekmektedir.  Bu kapsamda Türkiye Üniversitelerinden mezun olup başvuracak olan adaylar bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.


Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not doküm belgelerinde(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz.


Onaylanmış tercihler silinemez ve değiştirilemez.


KKTC Uyruklu adaylar TC Vatandaşları için belirlenen kontenjanlara başvuru yapabilirler. 


Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.


Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için);  Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz edilmesi gerekmektedir.  Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur.


TÖMER Belgesi; (Türkçe programlar için zorunlu B2) (Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.  TÖMER belgesine sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, diğer başvuru şatlarını taşımaları halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kabul edilir. Türkçe öğrenme şartlı ön kabul ile aday, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe kursuna en az bir akademik yıl süre ile devam etmeyi ve Üniversite tarafından yapılan Türkçe sınavından, şart koşulan puanı almayı yazılı olarak taahhüt eder. Taahhütte bulunmayan veya taahhüdünü yerine getirmeyen aday, öğrencilik hakkını kaybeder.


Okul Tanıma Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için); Okul tanıma belgesi, Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir.


İlgili tarihlerde yapılmayan işlemler için belirtilen mazeretler kabul edilmez.


Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında önkoşul, alan sınırlaması, bulunabilir. Bu koşullara uyulması zorunludur.


Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.


Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.(Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrencisi sayısı Enstitü tarafından belirlenmektedir.)


Tezsiz Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır .


2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında en düşük ‘Tezsiz YL’ ücretleri 15.500 TL dir. Bu tutarın ödemesi iki döneme bölünerek yapılır. Ücretler enstitümüzü web sayfasında program bazında ilan edilmiştir. Taksit yapılması durumu ilgili banka ile yapılacak anlaşmaya bağlıdır. Taksit olması durumunda gerekli ilan  internet sayfamız üzerinden yapılacaktır.


Yedek için; “Lisansüstü programlarımıza başvuran adaylardan Transkript Notuna göre Asil kontenjanlar  sonrasında sistem tarafından sıralama yapılacaktır.


                              DEĞERLENDİRME TABLOSU (Tezsiz Yüksek Lisans Programları)

 

 

T.C. ve Yabancı Uyruklu (Yüzde)

Transkript Notu

40

Mesleki Bilgi Değerlendirme

40

Mülakat (Sözlü)

20

TOPLAM

100

 *Minimum genel başarı puanı 60

 -Sorularınız için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. (0216 777 0 777)


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 06.11.2023 18:49:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM