7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Evrak Teslim Edenlere Yapılan İşlemler

7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Ön başvurusunu yapmış ve Enstitümüzce sistem üzerinden onayı yapılanlardan Rektörlüğümüzün ilgi duyurusuda (https://oidb.marmara.edu.tr/notice/7417-sayili-kanun-kapsaminda-universitemize-af-kayit-islemleri) istenen evraklarını Enstitümüze teslim edelere yapılan işlemler;

  1. Dosyaları kontrol edilereden %90 nının  öğrencilik durumları aktif edilmiştir, (%10 luk bir kısmın işlemleri devam etmektedir)
  2. Öğrencilikleri aktif edilenlerden öncelik ders alacklara verilerek büyük çoğunluğunun intibakı yapılmıştır, (diğerlerinin işlemleri devam etmektedir)
  3. Aktif edilenlerden tez aşamasında olanların büyük çoğunluğuna tez danışmanı atamıştır. Bu kapsamda tez Danışmanınızı OBYS den görebilirsiz.
  4. Tez danışmanı atanalar dönem sonuna kadar tez öneri/konu formunu Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  (https://oidb.marmara.edu.tr/ogrenci/formlar/tez-onerisi-formu)
  5. Ön başvuru yapmış olup başvurusu onaylananlardan evrak teslim etmeyenlerin, ivedilikle evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. Süreç bittiğinde işlem yapılmayacaktır.

HIZLI ERİŞİM