COVID-19 Salgını Nedeni İle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Faaliyetleri Uygulama Esasları

Çevrimiçi Tez Savunma Süreci İçin Tıklayınız

Öğretim Üyelerinin Tez/Proje Danışmnlıklarını Çevrimiçi Yürütme Süreci İçin Tıklayınız

Doktora Yeterlik Savunma Sınavları çevrimiçin yapılmayacak olup Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir.

Doktora Tez Önersi ve Tez izlemeler, Tez izleme komitesi ve öğrencinin beyanı ile Dijital Ortamda (Zoom, skype) yapılabilir.

Çevrimiçi Tez savunma başvuru formları (Word hali) (Ek-E1- Ek-F1) Tıklayınız

* EK-F1 formu, savunma jürileri yönetim kurulunda onaylandıktan sonra kullanılacaktır.

HIZLI ERİŞİM