Ders, Doktora Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme ve Tez Savunma Sınavları Hakkında.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 AKADEMİK YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE DAİR

SENATO KARARLARI VE DUYURUSU 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

8. Üniversitemiz yüksek lisans ve doktora programlarındaki tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yapılmasına,

9. Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavlarının, doktora yeterlilik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının korona virüse karşı gerekli tedbirler alınarak örgün eğitim içinde yüz yüze yapılmasına,

10. Risk grubu içinde bulunan lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının yukarıda 9. Maddede alınan kararın dışında kalmasına; bu durumdaki öğrenciler için ilgili sınav, toplantı ve proje çalışmalarının sorumlu öğretim elemanı tarafından çevrimiçi olarak düzenlenmesine; risk grubu içinde bulunan öğretim elemanlarının da tez savunma sınavlarını, yeterlilik toplantılarını ve proje uygulamalarını çevrimiçi usulle yapmalarına karar verilmiştir.

Küresel salgının seyri ve yüksek mercilerin kararları doğrultusunda ve gerektiğinde tüm bu uygulamalar Marmara Üniversitesi Senatosu tarafından tekrar gözden geçirilebilecektir.

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 

Çevrimiçi Yeterlik Sınavı başvuru formları (Word hali)  Tıklayınız

Çevrimiçi Tez savunma başvuru formları (Word hali) (Ek-E1- Ek-F1) Tıklayınız

**Yüz yüze (eski usul) tez savunma başvuru evrakları (Doktora) için tıklayınız

*Yüz yüze (eski usul) tez savunma başvuru evrakları (yüksek lisans) için tıklayınız

HIZLI ERİŞİM