İstanbul Şehir Üniversitesinden Enstitümüze Aktarılan Öğrenciler Hakkında

İstanbul Şehir Üniversitesinden Enstitümüze aktarılan öğrenciler hakkında Rektörlük Uygulama Esaslarına göre işlem yapılacaktır. 

 

Üniversitemize İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Programlarından Aktarılan Öğrencilerin İntibak Esasları

Lisansüstü ders, tez, sınavlar ve mezuniyet

Ders aşamasında olanlar: Lisansüstü programının bağlı olduğu ilgili Enstitü Müdürlüğü/Anabilim Dalları tarafından kredileri dikkate alınarak almaları gereken dersler varsa bu dersler aldırılacaktır. Danışman atamaları yapılacaktır.

Tez hazırlama aşamasında olanlar: Öğrencinin tez danışmanı devam etmeyi kabul ediyorsa öğrenci danışmanının tez danışmanlığını devam etme ve görevlendirme isteğini belirten bir dilekçesini ilgili Enstitü Müdürlüğüne/Anabilim Dalı Başkanlığına iletmesi gerekir. Tez yazımı tamamlanmadı ise tezin Marmara Üniversitesinin ilgili enstitünün tez yazım kılavuzdaki formata göre hazırlanması gerekir.

Tez danışmanı belirlenmemiş olanlar: Öğrenci gerekli krediyi tamamladığı halde ve henüz tez danışmanı belirlenmemiş ise öğrenci ilgili Enstitü Müdürlüğüne/Anabilim dalı Başkanlığına başvurarak tez konusu ve danışmanının belirlenmesini talep edecektir.

Tez savunma sınavına girenler: Daha önce tez savunma jürisi belli olmuş ve İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni sonlandırıldıktan sonra tez savunma sınavına girenler tezlerinin kapak ve onay kısımlarını değiştirerek tezini ve tez sınavı evraklarını ilgili enstitüye teslim etmeleri gerekir.

Tez savunma sınavına girmiş olanlardan:

  1. Tez savunma sınavına girmiş başarılı olmuş ve mezuniyet aşamasına gelmiş ancak mezuniyet işlemleri yapılmamış olan öğrencilerin mezuniyet işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yapılacak ve diploması Yükseköğretim Kurulu kararına göre istenen formatta hazırlanacaktır.
  2. Tez savunma sınavına girmiş ancak başarısız olmuş olan öğrencilerin ilişiğinin kesilme işlemleri gerçekleştirilecektir.
  3. Tez savunma sınavı sonucunda uzatma almış olan öğrenciler; danışmanın kabul etmesi halinde aynı tez danışmanı ile çalışmalarına devam edebilecek ya da yeniden tez başvurusu veya danışman tayini işlemleri yapacaktır.

 

HIZLI ERİŞİM