Üyeler

Prof.Dr. İsmail TAŞPINAR                             
    Başkan        M.Ü.Sosyal Bil.Enst.Müdürü
Prof.Dr. Bihterin DİNÇKOL Üye M.Ü.Hukuk Fakültsi Öğr. Üyesi
Prof.Dr. Kemal YILDIZ Üye M.Ü.İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi   
Prof.Dr. İnci Deniz ILGIN Üye M.Ü.Güzel San. Fak. Öğr. Üyesi
Prof.Dr. A.Mete ÇİLİNGİRTÜRK Üye M.Ü.İktisat Fak. Öğr. Üyesi             
 Prof.Dr. Halil EKŞİ          Üye M.Ü.Atatürk Eğitim Fak. Öğr. Üyesi                              
Prof.Dr. Nurhan TOSUN Üye M.Ü.İletişim Fak. Öğr. Üyesi                                        
Prof.Dr. Kemalettin KÖROĞLU
Üye M.Ü.Fen-Edb.Fak. Öğr. Üyesi
Prof.Dr. Fatma AYANOĞLU                                     Üye M.Ü. İşletme Fak. Öğr. Üyesi

          


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 08.01.2019 15:15:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM