Diploma

 

Tezli yüksek lisans diploması
Derslerini başarıyla tamamlamak, GANO’su 2,50 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla Enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik dokümanlarla birlikte, Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir.

Doktora diploması
Derslerini başarıyla tamamlamak, GANO’su 3,00 veya üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla Enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir.


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 06.07.2023 10:20:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM