Mezuniyet İşlemleri

ÖĞRENCİ MEZUNİYETİNDE TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER

Tez Savunmasına girip başarılı olduktan sonra, aşağıda çıkarılan belgelerin Enstitümüz Diploma Bürosuna öğrencinin azami süresi içerisinde (Öğrencilik Hak Bitiş Tarihinden önce) teslim edilmesi zorunludur.


1. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) internet sitesinden (http://tez.yok.gov.tr) adresine e-Devlet şifresiyle girerek, Tez Veri Giriş Formu doldurulup imzalanarak 1 adet çıktısı Enstitümüze teslim edilecek.


2. Tezin tamamı ve Turnitin raporunun tamamı pdf formatında dijital CD olarak 1 adet hazırlanıp, hazırlanan tez pdf dosyasının adı, Tez Veri Giriş Formunda yer alan Referans Numarası verilecek. Hazırlanan 1 adet CD Enstitümüze teslim edilecek.


3. Hazırlanan CD içinde, ilgili referans numarası adıyla kaydedilmiş 1 adet pdf formatında tez dosyası ve 1 adet Ek dosyası yer alacak. CD içinde yer alacak bu Ek dosyası; Tez Çalışması Orijinallik Rapor Beyan Formu ile Tez Çalışması Orijinallik Raporunun (Turnitin) tamamından oluşacaktır. Bu Turnitin Tez Çalışması Orijinallik Raporu, mutlaka tez savunma tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olmalıdır. Dijital Makbuz (digital receipt) ve yüzde oranını gösteren sayfa (similarity index) ile Öğrenci ve tez danışmanının karşılıklı imzaladığı rapor beyan formu tez danışmanına imzalatılarak Enstitümüze teslim edilecek. (İlgili referans numarasıyla kaydedilmiş tez pdf dosyası ise hazırlanırken sırasıyla Dış kapak, *İç kapak, Türkçe Özet, İngilizce Özet, İçindekiler, Giriş… şeklinde devam eder)

*İç kapakta, YÖK'ün 29.02.2024 tarihli Genel Kurul kararı kapsamında jüri üyelerinin ismi yer almalı. Örnek iç kapak Doktora -  Örnek iç kapak Yüksek lisans


4. M.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nın Tez Teslim Prosedürüne uygun olarak Tez Teslim Formu imzalatılacak ve belgesiyle birlikte Enstitümüze getirilecek. Kütüphane tez teslimi için gerekli bilgiler "kutuphane tez-teslim-proseduru" adresinden bakılabilir.


5. Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Türkiye Mezunları Bilgi Sisteminin https://www.turkiyemezunlari.gov.tr internet adresine giriş yaparak ilgili mezun formunu doldurup kaydedecek ve çıktısı Enstitümüze teslim edilecek.


Not: Tez Savunma Sınavında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için Enstitümüze tezlim edeceği CD’deki ek dosyasını; tez savunma sınav tarihinden sonraki bir tarihte tezde yapılmış (muhtemel) değişiklikleri de içeren tez dosyasının son hali kullanılarak alınmış, tez danışmanı tarafından onaylanarak imzalanmış nihai Tez Çalışması Orijinallik Raporu’nu gerekçeleriyle birlikte teslim etmekle yükümlüdür. İşleme tabi tutulmuş olan söz konusu dosyanın “toplam sayfa sayısı” ve raporlama işleminin yapıldığı tarih bilgisinin yer aldığı Dijital Makbuz çıktısı ve alınan Orijinallik Raporunun benzerlik oranlarının yazıldığı sayfanın danışman tarafından imzalandığı çıktıları da Enstitümüze teslim edilir.


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 04.04.2024 11:28:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM